70% ΒΑΜΒΑΚΙ

30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΡΡΡ

Μέγεθος ενδύματος

, , , , ,