96% ΒΑΜΒΑΚΙ

4% ΕΛΑΣΤΑΝ

Μέγεθος ενδύματος

, , , , ,