94% ΒΑΜΒΑΚΙ

6% ΕΛΑΣΤΑΝ

Μέγεθος ενδύματος

, , , ,