97% ΒΑΜΒΑΚΙ

3% ΕΛΑΣΤΑΝ

Μέγεθος ενδύματος

, , , , ,